';

SYSTEM STEROWANIA

WĘZŁA BETONIARSKIEGO

NOWOCZESNE ROZWIĄZANIAWIEDZA I DOŚWIADCZENIEOPTYMALIZACJA KOSZTÓW

C-Control to jeden z najbardziej uniwersalnych systemów sterowania węzłem betoniarskim.

Oparty na najnowszych osiągnięciach technologicznych jest przystosowany do sterowania dowolnym rodzajem węzła betoniarskiego.
Świetnie się sprawdza zarówno węzłach produkujących beton na potrzeby prefabrykacji jak i tych, które wytwarzają beton towarowy.

Pełna automatyka
Oszczędność czasu. Komfort pracy.

Dzięki zaawansowanym algorytmom kontroli, system działa całkowicie bezobsługowo. Obecność operatora jest niezbędna jedynie w przypadku awarii mechanicznych elementów węzła.

Szybkość i precyzja
Największa wydajność. Najwyższa jakość.

Możliwość swobodnej parametryzacji systemu pozwala na uzyskanie wysokiej dokładności dozowania surowców w każdych warunkach oraz pełnej kontroli nad wszystkimi etapami produkcji.

Ergonomia
Prosta i wygodna obsługa.

Doskonale zaprojektowany interfejs użytkownika, pozwala na bardzo łatwą obsługę systemu. Wszystkie informacje na jednym ekranie. Wszystkie funkcje za jednym kliknięciem.

SYSTEM

AUTOMATYKI

Składniki
systemu automatyki.

Naszym klientom dostarczamy gotowe rozwiązanie zawierające wszystkie elementy niezbędne do całkowicie automatycznego sterowania dowolnym węzłem betoniarskim. W skład zestawu wchodzą m.in.:

 • przetworniki wagowe, przetworniki mocy, sondy mikrofalowe

 • szafkę z podzespołami elektrycznymi

 • sterownik programowalny oraz panel operatorski

 • komputer sterujący zintegrowany z 27” monitorem przemysłowym

Ilość wody w betonie w dużym stopniu decyduje o jego właściwościach.

Dobierzemy odpowiedni system kontroli wilgotności, tak aby gwarantował dozowanie właściwej ilości wody
przy jednoczesnym uwzględnieniu szybkości produkcji oraz możliwie niskich kosztów czujników.

DOZOWANIE

WODY

Regulacja
wilgotności betonu.

W zależności od potrzeb w naszym systemie są stosowane różne elementy systemu regulacji wilgotności mieszanki betonowej. Używamy m.in.:

 • sondy mikrofalowe w silosach kruszyw oraz w mieszarce

 • przetworniki mocy mieszarki

 • systemu ręcznej aproksymacji wilgotności kruszyw

 • wag i różnych rodzajów liczników wody

Funkcjonalność oprogramowania ma kluczowe znaczenie dla wartości systemu.

W naszym oprogramowaniu sterującym zapewnimy wszystkie funkcje niezbędne do prowadzenia szybkiej, niezawodnej i dokładnej produkcji.
Jeśli w nie znajdziesz potrzebnych Ci rozwiązań – dodamy je dla Ciebie bezpłatnie.

PROGRAM

STERUJĄCY

Charakterystyczne
funkcje oprogramowania.

Oprócz standardowych funkcji, które posiada każda automatyka węzła betoniarskiego oferujemy kilka ciekawych rozwiązań znacznie ułatwiajacych zarządzanie produkcją. Są to m.in.

 • kolejka zleceń produkcyjnych – możliwa do utworzenia również zdalnie z biura

 • zdalny dostęp z biura do danych i raportów produkcji

 • rozliczenie betonu powracającego – węzły betonu towarowego

 • przyciski z przypisanymi recepturami – węzły betonu dla prefabrykacji

MASZ PYTANIA?

zadzwoń – 601 632256

CO ZYSKUJESZ?

Zastosowanie automatyki przy produkcji betonu stanie się koniecznością od początku 2017 roku.
Zgodnie z przepisami dokumentowanie każdej partii wyprodukowanego betonu staje się obowiązkiem ustawowym.
Nasz system spełnia wszelkie wymogi normy PN/EN 206-1

Oszczędność surowców

Dzięki zwiększeniu dokładności dozowania oraz kompensacji błędów zużywasz tyle surowców ile wynika z receptury.

Najwyższą jakość

Automatyka dba o to by wszystkie założone parametry produkcji były zachowane w każdym mieszaniu.

Wiarygodne dokumenty

Dzięki wiarygodnym dokumentom odzwierciedlającym przebieg produkcji znika problem reklamacji.

Większą wydajność

System jest w stanie realizować wiele procesów jednocześnie co znacznie przyśpiesza produkcję.

Pełną kontrolę

Automatyka na bieżąco kontroluje przebieg procesu produkcyjnego i nie dopuszcza do wyprodukowania niewłaściwej mieszanki.

Informacje menadżerskie

Raporty produkcyjne pozwalają na nadzór oraz dokładną kalkulację ekonomiczną całego procesu produkcyjnego.

WYBRANE FUNKCJE OPROGRAMOWANIA

 • odwzorowanie stanu czujników i napędów

 • informacje o bieżącym stanie procesu produkcyjnego

 • ręczne sterowanie poszczególnymi elementami węzła

 • informacje o alarmach i zakłóceniach pracy wezła

 • baza receptur produkcyjnych

 • baza odbiorców, budów, samochodów i pracowników

 • magazyn surowców z rozliczaniem dostaw i zużycia

 • archiwum przebiegu produkcji oraz zdarzeń alarmowych

 • dokument wz – zestawienie całkowite oraz wersja z podziałem na mieszania

 • surowce – zestawienie dostaw oraz zużycia w dowolnych okresach czasowych

 • produkcja – zestawienia zbiorcze i szczegółowe produkcji w przedziale czasu

 • własne raporty – dowolne zestawienia na życzenie odbiorcy

 • produkcja – wybór receptury, odbiorcy, budowy, samochodu, kierowcy

 • woda – wilgotność kruszyw, wilgotność zadana, docelowa moc mieszarki

 • ilość betonu – wielkość mieszań, ilość betonu powracającego

 • parametry produkcji – czasy, korekcje, tryby pracy elementów węzła

KORZYŚCI EKONOMICZNE

Zastosowanie automatycznego sterowania w węźle betoniarskim to przede wszystkim korzyści ekonomiczne.
Dowiedz się, dlaczego warto zainwestować w instalację naszego systemu.

Oszczędność surowców
Spadek kosztów - wzrost jakości

Szybkie pomiary, krótki czas reakcji, algorytmy korekcyjne to czynniki, które sprawiają, że dozowanie składników jest zdecydowanie dokładniejsze niż w przypadku sterowania procesem przez człowieka. W przypadku betonu towarowego maksymalny błąd systemu dozowania wynosi do 2 kg cementu oraz do 50 kg kruszyw przy załadunku całego betonowozu – niezależnie od ilości mieszań. W przypadku sterowania przez operatora wartości te wynoszą od 5 do 50 kg cementu i od 100 do 1000 kg kruszywa w zależności od ilości mieszań. Dzięki zastosowaniu automatyki mamy również gwarancję pełnej zgodności betonu z zakładaną recepturą co przekłada się na końcową jakość wyrobu.

Maksymalna wydajność
Wykorzystaj pełną moc swojego węzła.

Automatyczny system sterowania pozwala na znaczne zwiększenie wydajności węzła betoniarskiego. W odróżnieniu od człowieka, system wykonuje wiele operacji jednocześnie. Pełna kontrola czasu poszczególnych etapów produkcji pozwala na rozpoczynanie niektórych operacji z wyprzedzeniem co skutkuje dalszym wzrostem wydajności. Różnica szybkości produkcji jest szczególnie zauważalna w godzinach popołudniowych gdy pojawia się czynnik zmęczenia operatora. Dzienna różnica wydajności może wynosić nawet do 50% na korzyść automatyki. Dodatkową korzyścią zastosowania automatyki jest możliwość wykorzystania operatora do innych zadań w czasie trwania produkcji, która odbywa się całkowicie automatycznie.

Brak reklamacji
Wiesz co produkujesz

Najwyższa jakość wynikająca z precyzji dozowania oraz pełen nadzór nad procesem produkcyjnym pozwala na uzyskanie pewności, że sprzedawany beton odpowiada stawianym mu wymaganiom. Eliminuje to sytuacje, w których klient może poddawać w wątpliwość jakość otrzymanego produktu. W przypadkach gdyby reklamacja jednak miała miejsce, można w prosty sposób sprawdzić i udowodnić klientowi, że towar który otrzymał jest zgodny z jego zamówieniem i spełnia wszystkie normy. Dzięki dokumentom generowanym przez system, produkcja jest zgodna z prawem, gdyż począwszy od 2017 roku przepisy wymagają dokumentacji przebiegu produkcji.

TO SIĘ OPŁACA !

Inwestycja w system automatyki węzła, zwraca się często po wyprodukowaniu 5000 m3 betonu.
Wynika to z oszczędności w zużyciu surowców, a także wzrostu wydajności i rozwiązania problemu reklamacji.

KONTAKT

Zapraszamy do kontaktu z nami.

VIRCON Automatyka Przemysłowa

Adres: ul. Goplańska 102, 80-178 Gdańsk, Polska

Telefon: (601) 63-22-56

WYŚLIJ WIADOMOŚĆ

Jesteśmy dumni, że pracowaliśmy dla: